Các dịch vụ khác
  • Giám sát công trình xây dựng Giám sát công trình xây dựng

    Đây là dịch vụ giám sát độc lập với đơn vị thi công của quý khách. Sau khi ký hợp đồng, Kiến trúc Đất Việt sẽ cung cấp cán bộ có chuyên môn xuống giám sát quá trình thi công theo hình thức đã quy định cụ thể tại hợp đồng...

  • Dịch vụ xin cấp phép xây dựng Dịch vụ xin cấp phép xây dựng

    Trước khi xây dựng bất kỳ một công trình nào thì chủ đầu tư đều phải tiến hành làm hồ sơ xin phép xây dựng. Theo quy định hiện hành, Đối với loại nhà ở riêng lẻ của hộ gia định...